Despre Noi

Compania internaţională FITOFILTER INTERNATIONAL LTD a fost fondată în anul 1973 în Israel. Activitatea de bază a companiei constituie producerea produselor farmaceutice. Începînd cu anul 2000, compania se ocupă cu problema curăţirii şi aprovizionării populaţiei, de diferite nivele sociale, cu apă potabilă de înaltă calitate. Astăzi, numeroase fabrici fondate de către compania FITOFILTER INTERNATIONAL LTD activează cu succes în regiunile cu ecologia problematică din Europa de Est şi de Vest, America de Sud, Asia Mijlocie şi de Sud Est. În anul 2004, cu sprijinul companiei FITOFILTER INTERNATIONAL LTD, a fost fondată compania „Licaon Lux” SRL, cu scopul de a produce şi îndestula o cantitate maximă de oameni, înstăriţi şi nu prea, sănătoşi şi suferinzi, cu apă potabilă curativă.

Din momentul fondării, concepţia companiei „Licaon Lux” SRL a devenit producerea liniei de filtre de uz casnic, conform unei tehnologii originale în baza mineralelor naturale unice. Prioritatea filtrelor produse în baza mineralelor naturale unice este evidentă: asemenea filtre nu numai curăţă eficient apa de impurităţile dăunătoare, dar şi o face biologic activă, saturând-o cu microelemente folositoare şi necesare organismului uman.

La momentul actual, la producerea sistemelor de tratare a apei, compania foloseşte, ca element mineralizator de bază, minerale naturale unice. Prealabil, mineralele sunt prelucrate în baza unei tehnologii aparte.

1q
2q
3q
4q
Compania dispune de un centru modern ştiinţifico-tehnologic de producere şi cercetare, de proiectări şi implimentări a noilor tehnologii în baza mineralelor naturale unice in domeniul sistemelor pentru tratarea apei. Tehnologia proiectării, elaborării formelor de turnare şi turnarea elementelor de completare a sistemelor de tratare a apei, vorbeşte despre un potenţial ştiinţifico-tehnologic serios şi efectiv, ce este orientat spre fabricarea unei producţii de înaltă calitate, care corespunde standardelor internaţionale de pe piaţa mondială în domeniul sistemelor de tratare a apei potabile.

În componenţa colaboratorilor companiei se numără chimişti licenţiaţi, microbiologi, ingineri-mecanici. Specialiştii noştri profesionişti, cu regularitate petrec treninguri, pentru a ridica calificarea şi nivelul de cunoştinţe, în domeniul sistemelor de tratare a apei, al personalului companiei. Suntem în dialog continuu cu producătorii de talie mondială a sistemelor de tratare a apei, făcînd schimb de experienţă, fructuos colaborînd şi implimentînd tehnologiile de vîrf în domeniu.

Producţia principală, direcţionată spre export, sunt filtrele-căni, cartuşe filtrante schimbabile şi mineralizatoare patentate în baza de 100% minerale naturale de şunghit, silex şi bioceramică pentru filtre-căni (patent: MD MU Nr. 126). Cartuşele produse sunt compatibile şi adaptate la modelele de căni deja existente pe piaţa noastră. Elaborând metodele de curaţire a apei, se ţine cont şi de solicitările beneficiarilor. Suntem disponibili să cumulăm sistema de tratare şi să adaptăm capacitatea de producere luînd în consideraţie particularităţile chimice a apei din regiunea dumneavoastră.